Girew üpjünçiligine

Telekeçileriň aljak karzynyň we oňa hasaplanan göterimine ýetmeli. Oba hojalyk önümçiligi üçin girew üpjünçiliginiň möçberi alynjak karz serişdeleriniň 120%-den az bolmaly däl. awtoulaglar, hususy ýaşaýyş jaýy (tükelleýiş kitaby we öý kitaby bolmaly ýaş çaga ýazgyda bolmaly däl), gymmat bahaly şaý şepler we ş.m.