Önümçilik maksatly

Kärhanalara önümçilik maksatly we ilata edilýän hyzmatlar boýunça berilýän karzlar: 

Möçberi: çäklendirilmedik;
Göterimi: 7-12 göterim;
Möhleti: 1 ýyldan 3 ýyla çenli;
Üpjünçiligi: girew üpjünçiligi, kepil haty;