Aşgabat şäheri boýunça alyş - çalyş nokatlaryň salgylary

  1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň baş binasy. Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465-nji jaýy.
  2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň baş binasy. Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465-nji jaýy.
  3. “Altyn Asyr” gündogar bazarynda ýerleşýän “RYSGAL” şahamçasy. Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 655. “Altyn Asyr” gündogar bazarynyň C/213 BG blogy.
  4. “Altyn Asyr” gündogar bazarynda ýerleşýän “RYSGAL” şahamçasy. Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 655. “Altyn Asyr” gündogar bazarynyň C/213 BG blogy.