Balkan welaýaty boýunça alyş - çalyş nokatlaryň salgylary

  1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Balkan  welaýat şahamçasynyň baş binasy. Serdar şäheriniň Görogly köçesi, 14 jaýy.
  2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Bereket etrap şahamçasy. Han Derýäýew köçesi, 2 jaýy.
  3. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Esenguly etrap şahamçasy. Azady köçesi,383 jaýy.
  4. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Etrek etrap şahamçasy. Türkmenbaşy şaýoly, 14 jaýy.
  5. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Balkanabat şäher şahamçasy. Nebitçiler köçesi, 3 jaýy.
  6. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Magtymguly etrap şahamçasy. Bagandar köçesi, 8A jaýy.
  7. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Türkmenbaşy etrap şahamçasy. Mahtumowa köçesi, 4 jaýy.
  8. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Türkmenbaşy etrap şahamçasy. Aşgabat köçesiniň 4-nji jaýy “Türkmenbaşy”söwda merkezi.