Daşoguz welaýaty boýunça alyş - çalyş nokatlaryň salgylary

  1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz  welaýat şahamçasynyň baş binasy. Al Horezmi köçesiniň 10-njy jaýy.
  2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Boldumsaz etrap şahamçasy. Bagybossan köçesi, 14 jaýy.
  3. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Akdepe etrap şahamçasy. S.Türkmenbaşy şaýoly, 29 jaýy
  4. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Gubadag etrap şahamçasy. Magtymguly Garlyýew köçesi, 34 jaýy.
  5. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Gurbansoltan eje  etrap şahamçasy. Andalip köçesi, 1 jaýy.
  6. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Köneürgenç etrap şahamçasy. S. Niýazow köçesi, 10 jaýy.
  7. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Görogly etrap şahamçasy. T.Ataýew köçesi, 17 jaýy.
  8. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň S.Türkmenbaşy etrap şahamçasy. S.Türkmenbaşy şaýolunyň köçesi, 2 jaýy.
  9. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň S.A.Niýazow adyndaky etrap şahamçasy. S.Türkmenbaşy şaýolunyň köçesi, 5 jaýy.
  10. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Ruhubelent etrap şahamçasy. Ruhubelent etrabynyň säherçesi.