Lebap welaýaty boýunça alyş - çalyş nokatlaryň salgylary

 1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň baş binasy. Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi 4 jaýy.
 2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Sakar etrap şahamçasy. Hakykat köçesi, 4 jaýy.
 3. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Saýat etrap şahamçasy. Türkmenbaşy  köçesi, 58 A  jaýy.
 4. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Halaç etrap şahamçasy. Zelili köçesi, 15  jaýy.
 5. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Atamyrat etrap şahamçasy. Ş.Garagum köçesiniň 5 jaýy.
 6. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Garabekewül etrap şahamçasy. Seýdi köçesi, 24  jaýy.
 7. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Beýik Türkmenbaşy etrap şahamçasy. Çernow köçesi, 67 jaýy.
 8. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Köýtendag etrap şahamçasy. S.Türkmenbaşy köçesi, 53 jaýy.
 9. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Hojambaz etrap şahamçasy. S.Niýazow köçesi, 12  jaýy.
 10. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Farab etrap şahamçasy. S.Niýazow köçesi, 24  jaýy.
 11. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Galkynyş etrap şahamçasy. 1-nji maý köçesi, 9  jaýy.
 12. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Garaşsyzlyk etrap şahamçasy. S.Niýazow şäherçesi, Lebap köçesi, 5  jaýy.
 13. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Birata etrap şahamçasy. Weteran köçesi, 18  jaýy.
 14. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Serdarabat etrap şahamçasy. Azatlyk köçesi, 2 jaýy.
 15. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Döwletli etrap şahamçasy. Şaýoly,11 jaýy.
 16. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Seýdi etrap şahamçasy. Bitaraplyk köçesi,1 jaýy.