Aşgabat şäheri boýunça bankomatlaryň ýerleşýän ýerleri

  1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň baş binasy. Bitarp Türkmenistan şaýoly 465 jaýy.
  2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň baş binasy. Bitarp Türkmenistan şaýoly 465 jaýy.
  3. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň baş binasy. Bitarp Türkmenistan şaýoly 465 jaýy.
  4. Türkmenistanyň Oba-Hojalyk toplumy. Arçabil şaýoly.
  5. "Türkmensuwylmytaslama" instituty. Beki Seýtakow köçesi 1 jaýy.
  6. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Rysgal şahamçasy. Altyn-Asyr Gündogar bazary