Balkan welaýaty boýunça gurnalan bankomatlaryň ýerleşýän ýerleri

 1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şamaçasy. ş,Serdar. Görogly 14.
 2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şamaçasy. ş,Serdar. Görogly 14.
 3. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şamaçasy. BWŞ ş,Serdar. Gyzyl goşun 2.
 4. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Bereket etrap şahamçasy. H.Derýäýew 2.
 5. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Bereket etrap şahamçasy. H.Derýäýew 2.
 6. Bereket etraby Hasahana. Garagum 23.
 7. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň ş. Balkanabat. Nebitçiler 3.
 8. Balkanabat şäheri Poçta aragatnaşyk kärhanasy. 156 kw jaý 20.
 9. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň ş. Balkanabat. Nebitçiler 3.
 10. Balkanabat şäheri Nebit kärhanasy. Prom zona poçt ýaş 8.
 11. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň ş. Türkmenbaşy. Magtymguly 6.
 12. Türkmenbaşy şäheri Awaza syýahatçylyk zolagy. Şowhun oteli.
 13. Türkmenbaşy şäheri Awaza syýahatçylyk zolagy. Ahal oteli.
 14. Türkmenbaşy şäheri Awaza syýahatçylyk zolagy. Hasyl oteli.
 15. Türkmenbaşy şäheri Awaza syýahatçylyk zolagy. Lebap oteli.
 16. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň ş. Esenguly. Azady 383.
 17. Esenguly etraby Elektroaragatnaşyk kärhanasy.
 18. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň ş. Etrek. Türkmenbaşy 14.
 19. Etrek etraby Elektroaragatnaşyk kärhanasy.
 20. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň ş. Magtymguly. Bagandar 8.
 21. Magtymguly etraby Elektroaragatnaşyk kärhanasy. Durdyhan ýanyk 11.