Daşoguz welaýaty boýunça gurnalan bankomatlaryň ýerleşýän ýerleri

 1. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz şahamçasy. Daşoguz şäheri Al Horezmi köçesiniň 10 jaýy.
 2. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Gurbansoltan eje etrap şahamçasy. Gurbansoltan eje şäherçesi N.Andalyp koçesi 1 j.
 3. Gurbansoltan eje şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy.Gurbansoltan eje şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy Halyçy köçesi 6 jaýy.
 4. Gurbansoltan eje şäherçesi Maliýe bölümi. Gurbansoltan eje şäherçesi Maliýe bölümi N.Andalyp 134 jaýy.
 5. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Görogly etrap şahamçasy. Görogly şäherçesi T.Ataýew köçesi 17 j.
 6. Görogly şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy.
 7. Görogly şäherçesi Maliýe bölümi. Görogly şäherçesi Maliýe bölümi A.Ataýew jaý 105/3.
 8. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň S.Türkmenbaşy etrap şahamçasy. S.Türkmenbaşy şäherçesi Türkmenbaşy şaýoly 2j.
 9. S.Türkmenbaşy şäherçesi Häkimlik. S.Türkmenbaşy şäherçesi Häkimlik  Aşgabat köçesi 1 jaý.
 10. S.Türkmenbaşy şäherçesi Maliye bölümi. S.Türkmenbaşy şäherçesi Maliye Balkan köçesi 12 jaý
 11. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň S.A.Nyýazow etrap şahamçasy. S.A.Nyýazow ad şäherçesiniň Türkmenbaşy şaýoly 5-nji jaýy.
 12. S.A.Nyýazow şäherçesi Maliýe bölümi. S.A.Nyýazow şäherçesi Maliýe bölümi Azatlyk köçesi 3 jaý
 13. S.A.Nyýazow şäherçesi Häkimlik. S.A.Nyýazow şäherçesi Häkimlik S.Türkmenbaşy şaýoly 8 jaý
 14. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Gubadag etrap şahamçasy. Gubadag şäherçesi M.Garlyýew köçesi 40 j.
 15. Gubadag şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy. Gubadag şäherçesi Özbegistan köçesi 30 jaý
 16. Gubadag şäherçesi Pensiýa gaznasynyň bölümi. Gubadag şäherçesi Özbegistan köçesiniň 2 jaý 
 17. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Akdepe etrap şahamçasy. Akdepe şäherçesi Türkmenbaşy şaýoly 29
 18. Akdepe şäherçesi Polissiýa bölümi. Akdepe şäherçesi Polissiýa bölümi Saglyk köçesi 1 jaý
 19. Akdepe şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy. Akdepe şäherçesi Parahat köçesi 15 jaý
 20. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Köneürgenç etrap şahamçasy. Köneürgenç şäheri Nyýazow şaýoly 7 j.
 21. Köneürgenç şäheri Elektrik aragatnaşyk ulgamy. Köneürgenç şäheri G.Atabaýew köçesi 26 jaý
 22. Köneürgenç şäheri Maliye (hakimligiň icinde). Köneürgenç şäheri S.A.Nyýazow köçesi 26 jaý
 23. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Boldumsaz etrap şahamçasy. Boldumsaz şäherçesi Bagybossan köçesi 43 j
 24. Boldumsaz şäherçesi  Maliýe bölümi. Boldumsaz şäherçesi  Maliýe bölümi K. Ylýasow köçesi 73 jaý.
 25. Boldumsaz şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy. Boldumsaz şäherçesi P.Ýegendurdyýew köçesi 15 jaý
 26. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Ruhubelent etrap şahamçasy. Ruhubelent şäherçesi Şagadam köçesi 4 j.
 27. Ruhubelent şäherçesi Elektrik aragatnaşyk ulgamy. Ruhubelent şäherçesi Şagadam köçesi 3 jaý
 28. Ruhubelent şäherçesi Maliye bölümi. Ruhubelent şäherçesi Şagadam köçesi 5 jaý
 29. Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň S. Rozmedow bank gullugy. S. Rozmedow Türkmenbaşy şaýoly köçesi 7 jaýy
 30. Gallaönümleri kombinaty. Daşoguz ş. A. Nyýazow köçesi 25 jaý