“Talyp karzy”

“Talyp karzy” 05.06.2019

“Talyp karzy”

 

Türkmenistaynyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky “Talyp karzy” atly karzyň täze görnüşini hödürleýär:

 

    “Talyp karzy” atly karz ýokary okuw jaýynda, okuwyň gündizki görnüşinde okap, bilim alýan talyplaryň ýakyn garyndaşlaryna okuwyň bahasyny tölemek üçin nagt däl görnüşinde okuw jaýyna geçirmek bilen berilýär.

    Karzyň möçberi: 42 000 manada çenli bolup, 10 000 manat möçbere çenli iki sany

                                 raýatyň zamun durmagy bilen berilýär.

    Göterim derejesi: ýyllyk 8 göterim bilen.

    Möhleti: 3 ýyl.

    Karzyň üpjünçiligine: 10 000 manatdan ýokary möçbere girew goýmak.

 

Ýokarda görkezilen “Talyp karzy” atly karzy almak üçin Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasyna we ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

 

Habarlaşmak üçin degişliligine görä aşakdaky telefon belgilere jaň edip bilersiňiz:

 

Merkezi diwan: 38-03-78; 38-03-70; 38-03-62; 38-01-05.

Ruhabat etrap şahamçasy: 24-44-55; 24-52-85.

Ahal welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-137) 3-34-39;

Balkan welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-246) 5-21-51;

Daşoguz welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-322) 9-35-07;

Lebap welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-422) 9-13-48;

Mary welaýat şahamçasy boýunça: (8-00-522) 6-07-72.


← Täzeliklere geçiň!walýuta - 26.11.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy