“Altyn asyryň altyn daýhany” goýumy

“Altyn asyryň altyn daýhany” goýumy –  goýum 3 aý möhletli, ýyllyk 8 % göterim, üsti doldurylmaýan. Goýum nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär.