Telekeçilik işlerini amala aşyrmak

Telekeçileriň karzlary boýunça 30 müň manatdan ýokary bolmadyk möçberde karz sorap ýazan haýyşnamalaryny etrap (şäher) şahamçalaryň 100 müň manatdan ýokary bolmadyk möçberde welaýat (şäher) şahamçalaryň we Amallar Müdirligi, 100 müň manatdan ýokary möçberde karz sorap ýazan haýyşnamalary merkezi karz toparynda seredilýär. Karz nagt däl görnüşinde 2 ýyla çenli 14% berilýär.