Şahsy seýfleri kärendesine bermek
Bu seýfler bankyň ýörite gurnalan goraglylygyň ýokary derejesi bilen üpjün edilen. Şahsy seýf – öýjükleri gymmat bahaly zatlary, şaý-sepleri we resminamalary saklamak üçin niýetlenen. Bank öýjüklere ýerleşdirilen delilnamalaryň we gymmatlyklaryň pugta we gizlin saklanjakdygyny doly kepillendirýär.