Türkmenistanda bank kartlarynyň sany 200 müňden gowrak artdy
FgkWtQ1j19jhTlsOrFre4hbhmPd7zFS3SXIuD6LQlNNbcYyy1O_1660129258.jpg
1008
10.08.2022

Merkezi Bankyň habaryna görä, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň banklary ulanyjylara 210 müň 723 plastik kartlaryny berdi.

2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri Türkmenistanda hereket edýän bank kartlarynyň sany 4 million 770 müň 961-den 4 million 981 müň 684-e ýetdi.

Häzirki wagtda ulanyjylaryň 1 million 796 müň 886-si «Daýhanbankyň» plastik kartlaryny ulanýarlar. Şeýle-de «Türkmenistan» (976 müň 227) we «Halkbank» (548 müň 882) banklary öňdäki üçlüge girýär.